Artykuł Dodaj artykuł

Konserwacja kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

Jubileusz dogmatu inspiracją budowy kościoła

Jubileusz dogmatu inspiracją budowy kościoła

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny został wzniesiony na początku XX wieku przy Narutowicza w Warszawie. Zwyczajowo nazywany jest kościołem świętego Jakuba. Powstanie kościoła wiąże się z jubileuszem 50-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który w latach 1904–1905 obchodzono w Warszawie. Zadecydowano wtedy, żeby z tej okazji zbudować pomnik – kościół na cześć Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W 1908 roku rozpisano konkurs na projekt świątyni i pierwszą nagrodę zdobył architekt Oskar Sosnowski. Zwycięzcę konkursu powołano na stanowisko budowniczego kościoła, a budowę rozpoczęto w 1911 roku. Jednak w 1914 roku wstrzymano prace po wymurowaniu korpusu nawowego, wieży i kaplicy NMP. Budowę świątyni zakończono dopiero przed wybuchem II wojny światowej podczas której został poważnie uszkodzony. Powojenna odbudowa trwała do 1960 roku. Obecnie świątynia jest uznawana za wybitny przykład polskiego modernizmu bazującego na formach historycznych.

Konserwacja kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w WarszawiePodczas prac konserwatorskich
Konserwacja kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w WarszawieWidok kościoła z mozaiką po konserwacji

 

Wojenne zniszczenia

Kościół dotknęły pożary podczas Powstania Warszawskiego, w efekcie których spłonęło wyposażenie wnętrz oraz dachy. Ceglane elewacje oraz detale z piaskowca noszą nadal ślady licznych uszkodzeń spowodowanych pożarami i ostrzałami pochodzącymi z okresu II wojny światowej.

Odtwarzanie utraconego piękna

Dzięki pracom konserwatorskim prowadzonym od 2017 roku świątynia stopniowo odzyskuje dawną świetność. Dzięki środkom własnym, pozyskiwanym przez parafię oraz dotacjom miejskim, ministerialnym, a także funduszom europejskim oczyszczono kolejne ceglane elewacje i detal kamienny wykonany z piaskowca kopulak oraz Śmiłów. Prace rozpoczęto od usunięcia wtórnych zaprawy cementowych, a także niefachowych napraw murów ceglanych. W celu oczyszczenia posłużono się gorącą wodą i parą wodną oraz preparatem Remmers Clean FP opartym na fluorku amonowym w postaci tiksotropowej pasty. Wiele ubytków lica cegły i kamiennego detalu uzupełniono stosując barwione na kolor cegły i piaskowca zaprawy renowacyjne Remmers RM. Dla zabezpieczenia przed ponownym zabrudzeniem i szkodami mrozowymi, zastosowano innowacyjne produkty oparte na silnie skoncentrowanych silanach, czyli kremy do hydrofobizacji Remmers Funcosil FC

Wiele niespodzianek konserwatorskich i nie tylko konserwatorskich

Podczas prac na konserwatorów z firmy ZKR czekało wiele nie tylko budowlanych niespodzianek. Jedną z nich była konieczność ponownego przemurowania dużych partii wieży a więc prace prowadzono biorąc pod uwagę los zwierząt, które zasiedliły ukryte w murach pustki. Dlatego remont świątyni był prowadzony nie tylko pod nadzorem służb konserwatorskich ale i pod stałą opieką służb ornitologicznych.

Zasłużone wyróżnienie

18 kwietnia 2023 roku firma ZKR otrzymała od firmy Remmers Polska Sp. z o.o. nagrodę konserwatorską SZTUKA KONSERWACJI 2023 za wybitnie udaną realizację w zakresie konserwacji wątków ceglanych i detalu kamiennego elewacji kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie.

Artykuł sponsorowany

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.