Full Media System Paweł Irzmański

Full Media System Paweł Irzmański

Firma istnieje od 1992 roku, jest kontynuacją tradycji rodzinnej związanej z działalnością w branży elektronicznej. Obecnie oferujemy szeroki zakres usług związanych z instalacją wielu systemów zabezpieczeń, multimedialnych, systemów nagłośnieniowych


Systemy multimedialne oraz teleinformatyczne

Firma istnieje od 1992 roku, jest kontynuacją tradycji rodzinnej związanej z działalnością w branży elektronicznej.

Obecnie oferujemy szeroki zakres usług związanych z instalacją wielu systemów multimedialnych oraz nagłośnieniowych dla potrzeb instytucji, szkół, obiektów sakralnych oraz klientów indywidualnych.

Dla naszych klientów na życzenie wykonujemy indywidualną konfiguracje oraz wycenę montowanego systemu, uwzględniając maksymalną jakość urządzeń w stosunku do możliwości finansowych zamawiającego.

Każda nasza usługa poparta jest stałą troską o pewność działania urządzeń które instalujemy.

Zapewniamy również możliwość stałych przeglądów konserwacyjnych systemów alarmowych oraz wizyjnych w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.

Posiadamy:

  • świadectwo autoryzacji nr 131/I/98
  • w zakresie instalowania oraz konserwacji systemów alarmowych
  • licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
  • szereg certyfikatów renomowanych firm z zakresu szkoleń elektronicznych systemów zabezpieczeń.