Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Grzejniki ścienne REGULUS-system
sacro.com.pl id62290 00.00 PLN 5 5

Grzejniki ścienne REGULUS-system

Podgląd

Grzejniki ścienne REGULUS-system

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi sacro.com.pl!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

REGULUS-system Bogusław Wójcik Spółka Jawna

Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 33812 36 69
faks: 33815 10 25
e-mail: regulus@regulus.com.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

OPTYMALNA STRATEGIA OGRZEWANIA.

Grzejniki REGULUS® -system w obiektach sakralnych.

Ogrzanie wszelkich obiektów sakralnych jest nie lada problemem. Zarówno te wiekowe jak i współcześnie budowane, charakteryzuje wielka powierzchnia oraz ogromna rozczłonkowana kubatura, nawy główne często mają wysokość wielu pięter a duże kościoły posiadają kilka czynnych wejść...

Aspektem, który zawsze musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do wyboru sposobu ogrzewania każdego miejsca kultu, jest jego specyficzne użytkowanie- w przekroju całego tygodnia relatywnie krótkie, ze zmiennym natężeniem i o zmiennych porach. Nie ma takiej potrzeby, by kościół grzać bez przerwy i utrzymywać w nim wyższą temperaturę niż jego swoista temperatura „spoczynkowa”.

Temperatura ta oscyluje w przedziale 8-11 oC. Każdy obiekt powinien być utrzymywany na co dzień, we właściwej sobie, stabilnej, swoistej temperaturze i wilgotności, specyficznej dla technologii jego wykonania. Wahania poziomu wilgotności powinny być możliwie jak najmniejsze.

Zasada kardynalna: temperatura a szczególnie wilgotność powietrza panujące we wnętrzach obiektów sakralnych powinny jak najszybciej wracać do wartości spoczynkowych. Zapobiegnie to uszkadzaniu wyposażenia oraz powłok malarskich poprzez wykraplanie nadmiaru wilgoci oraz zmianę ich swoistej wilgotności.
Zasadę tę można uogólnić medycznym: primum non nocere.

Główne funkcje ogrzewania:

- poprawa komfortu cieplnego poprzez mieszanie powietrza
- odparowanie wilgoci
- wspomaganie wentylacji - usuwania wilgoci

Wierni przynoszą wilgoć na ubraniach, obuwiu, wydychają duże ilości pary wodnej.

W przeciągu całego dnia setki a często tysiące ludzi wnoszą do wnętrza świątyń hektolitry wody - rzecz niespotykana w żadnym innym obiekcie.

Wierni przebywając w obiekcie w ciepłym ubraniu, przy zbyt wysokiej temperaturze wnętrza, np. przy podgrzewaniu ławek, będą się niepotrzebnie pocić co pogłębia problem.

Nadmiar wilgoci należy jak najszybciej usunąć i to przy jak najmniejszych stratach ciepła. Dlatego sprawne ogrzewanie powinno być sprzężone ze sprawną wentylacją, najkorzystniej z rekuperacją powietrza.

Jaką cechę powinno posiadać centralne ogrzewanie kościołów?

Powinno być maksymalnie dynamiczne!

Dynamika grzania, to szybki start i szybkie hamowanie tego procesu.

Ogrzewanie dynamiczne to takie, które niewielkim początkowym nakładem energii, doprowadzić można do temperatury grzania efektywnego.

Dynamiczne to takie, które w najkrótszym czasie ogrzeje największą ilość powietrza i stworzy odczucie ciepła w sposób ekonomiczny i dyskretny. Ogrzane cząstki powietrza uniosą się ku górze unosząc wraz z sobą parę wodną, poprzez rekuperator wyprowadzą ją na zewnątrz. Rekuperacja pozwoli oszczędzić wytworzoną energię cieplną. Nie ma rozwiązania bardziej optymalnego. Tertium non datur.

Dynamicznymi grzejnikami z wyboru są grzejniki REGULUS®-system – ścienne i kanałowe.

Żadne inne nie sprostają formułowanym powyżej celom.

Ogrzewają w sposób mieszany, poprzez promieniowanie oraz konwekcję.

Przy małej masie całkowitej, posiadają bardzo dużą w rozwinięciu powierzchnię wymiany ciepła. Ich układ wodny zbudowany jest z miedzi natomiast układ oddawania ciepła z aluminium. Cechuje je największa dynamika pracy w każdej temperaturze pracy układu c.o.

Doskonałe dla szybkiego ogrzania wszelkich pomieszczeń, zarówno małych jak i ogromnych. Krótko po wyłączeniu, schładzają się, nie grzejąc bez potrzeby nadal (mała bezwładność). Regulusy zatem to nie tylko szybka ale i precyzyjna podaż ciepła.

Ich sposób działania ma wielkie znaczenie dla uzyskania komfortu cieplnego „ na żądanie”. Mieszanie dużych ilości powietrza przepływającego poprzez grzejniki, szybko doprowadza do względnej izotermii a rozproszone ciepło promieniowania jest również przyjemnie odczuwalne.

Wielość typoszeregów grzejników ściennych czyli różnych wariantów wysokości oraz długości, gwarantuje możliwość precyzyjnego doboru koniecznej mocy oraz swobodnego wyboru umiejscowienia.

Ogrzewanie regulusami jest nie tylko wysoce efektywne lecz również niezmiernie łatwo sterowalne.

Produkty Regulus®-system posiadają szereg międzynarodowych certyfikatów i rekomendacji. 25 letnia gwarancja na szczelność oraz trwałość powłoki lakierniczej świadczy o wysokiej jakości tej oferty.

Grzejniki ścienne REGULUS® -system

Zasada kardynalna: temperatura a szczególnie wilgotność powietrza panująca we wnętrzach obiektów sakralnych powinny jak najszybciej powracać do wartości „spoczynkowych” by zapobiec degradacji wyposażenia, powłok malarskich oraz wykraplaniu nadmiaru wilgoci.

Ogrzewanie kościołów powinno być maksymalnie dynamiczne czyli takie, które w możliwie najkrótszym czasie ogrzeje największą ilość powietrza. Grzejnikami z wyboru są grzejniki REGULUS®-system.

Charakteryzuje je największa dynamika pracy w szerokim zakresie temperatur, bez względu na rodzaj źródła ciepła i rodzaj paliwa = szybkie ogrzanie powietrza. Po wyłączeniu ogrzewania szybko się schładzają.

Regulusy to szybka i bardzo precyzyjna podaż ciepła „na żądanie”.

Grzejniki ścienne REGULUS-system

Stosowane do ogrzania naw głównych, niezastąpione dla pomieszczeń mniejszych, użytkowanych krótko jak zakrystie, sale katechetyczne, kaplice.

Wielość wariantów wysokości i długości, daje gwarancję swobody wyboru.

Z racji aktywnego mieszania powietrza, zdecydowanie korzystnie wpływają na kontrolę wilgotności powietrza i usuwanie jej nadmiaru.
Ogrzewanie korzystne ekonomicznie, wysoce efektywne i niezmiernie łatwo sterowalne.

Gwarancja 25 lat.

Inne produkty firmy