Artykuł Dodaj artykuł

Które ze współczesnych przekładów Pisma Świętego wybrać do domu?

Wszystkie przekłady Pisma Świętego pod względem korzyści dla ducha jest w zupełności wystarczające. 

Wszystkie przekłady Pisma Świętego pod względem korzyści dla ducha jest w zupełności wystarczające. Wszystkie również nie są doskonałymi tłumaczeniami, spowodowanymi niemożności przełożenia sensu zdania na ojczysty język, który w tekście oryginalnym jest o wiele bardziej czytelny. W przypadku wielojęzycznych katolików, warto posiadać kilka egzemplarzy Pisma Świętego w wielu językach nowożytnych. Dzięki temu i w oparciu o komentarze i informacje biblistów, treść Pisma Świętego będzie doskonale zrozumiana, a jej duchowe przesłanie odpowiednio odebrane.

Które ze współczesnych przekładów Pisma Świętego wybrać do domu?

Dodatkowo warto wiedzieć, że przypisy oraz śródtytuły nie są Słowem Bożym, a jedynie interpretacją, które niekiedy może wpłynąć negatywnie na odbiór Biblii. Najlepszym przykładem jest "Przypowieść o synu marnotrawnym", opowiedziana w Piśmie Świętym faryzeuszom oraz uczonym, która za cel miała wskazać starszego syna, który pomimo pozostania w domu - również się pogubił.

Osoby nieznające innych języków w stopniu umożliwiającym czytanie takich dzieł, jak Biblia mogą skorzystać z gotowych, w miarę możliwości dokładnych tłumaczeń przygotowanych przez np. Zespół Biblistów Polskich (z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła). Przykładowe Pismo Święte dostępne na www.swietywojciech.pl jest wystarczające do lektury duchowej. Nie jest oczywistym, że powstanie lepsze tłumaczenie. Zarówno kultura, jak i język - za czasów Biblii - były tak bardzo odmienne, że najwięksi lingwiści nie mogą w pełni oddać otwartości na Ducha Świętego i mentalności ludzi owych czasów.

Czy warto w ogóle przeczytać Pismo Święte?

Ewangeliści pisali Biblie będąc natchnionym przez Ducha Świętego, dlatego też czytelnicy również pod Jego natchnieniem czytać Pismo Święte powinni. Dzięki temu odbiorca lepiej odkryje znaczenie przesłania ewangelicznego, które Bóg poprzez Ducha Świętego i Ewangelistów przekazuje. Zarówno w życiu kościoła, jak i życiu codziennym. Wszechmogący jest w stanie poradzić sobie z dotarciem do serca czytelnia poprzez oferowane tłumaczenia.

Które ze współczesnych przekładów Pisma Świętego wybrać do domu?

Warto również skupić się nad tekstem i starać się czytać ze zrozumieniem. Nie każdy posiada tę umiejętność. Powodów tego jest kilka, nie wszystkie są w pełni zależne od odbiorcy: przyzwyczajenia interpretacyjne, czytanie w oparciu o wyuczone stereotypy etc. Przełamując te zależności i oddając się Słowu Bożemu odkryć można prawdziwą logikę Pisma Świętego i dzięki temu dostąpić zrozumienia wcześniej ukrytych przed umysłem odbiorcy znaczeń.

Sumując, warto przeczytać Pismo Święte, będące odzwierciedleniem Słowa Bożego. Czytając pod natchnieniem Ducha Świętego, skupiając się i otwierając przed Panem Bogiem treść, oraz znaczenie zbliży nas do Królestwa Niebieskiego.

Podobne artykuły