sacro

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Ogrzewanie obiektów sakralnych (w ujęciu praktycznym)

Zapewnienie komfortu termicznego wiernym i służbie liturgicznej w czasie nabożeństw przestało być oceniane w kategorii luksusu a stało się w pełni uzasadnioną potrzebą i dążeniem wielu wspólnot parafialnych.

Zapewnienie komfortu termicznego wiernym i służbie liturgicznej w czasie nabożeństw przestało być oceniane w kategorii luksusu a stało się w pełni uzasadnioną potrzebą i dążeniem wielu wspólnot parafialnych.

Wybór optymalnego systemu ogrzewania jest procesem złożonym i wymaga od księży proboszczów, rad parafialnych i wspomagających ich specjalistów oceny szeregu czynników takich jak: powierzchnia i wysokość kościoła, stan jego ocieplenia, wymagania termiczne, przeznaczenie i czas eksploatacji, rodzaj dostępnego źródła energii i wreszcie - często najważniejszego - znajomości kosztów zakupu urządzeń, ich montażu a następnie eksploatacji.

Praktyka inwestycyjna ostatnich lat wskazuje, że optymalnym wyborem jest elektryczny, promiennikowy system ogrzewania wykorzystujący nową generację promiennika podczerwieni - reflektory ciepła TERM 2000 produkowane przez firmę TEO TERM. Potwierdza to w pełni fakt montażu urządzeń w ciągu ostatnich 4 lat w blisko 300 obiektach sakralnych o różnej wielkości i charakterze, położonych we wszystkich polskich diecezjach oraz w Czechach, Słowenii, Białorusi i na Ukrainie. Oferowana parafiom rodzina małogabarytowych, monolitycznych, dwuparabolicznych reflektorów ciepła TERM 2000 wyróżnia się innowacyjną, rodzimą konstrukcją, nowoczesną technologią produkcji oraz wysoką jakością i trwałością podzespołów. Znajduje to potwierdzenie w wynikach badań specjalistycznych laboratoriów i opiniach wspólnot parafialnych ogrzewających swoje kościoły i kaplice.

Walory techniczno-użytkowe reflektorów ciepła TERM 2000: Oprócz wspomnianej już wysokiej sprawności energetycznej, reflektory ciepła TERM 2000 posiadają szereg właściwości szczególnie przydatnych przy ogrzewaniu obiektów sakralnych, a mianowicie:

• Natychmiastowe - po włączeniu - odczucie ciepła przez wiernych i służbę liturgiczną znajdującą się w ogrzewanych częściach kościoła.

• Możliwość ogrzewania tylko wyznaczonych (wykorzystywanych) powierzchni kościoła i przebywających tam ludzi, zamiast całej, zwykle bardzo dużej kubatury świątyni. Pozwala to także wyłączyć z oddziaływania strumienia ciepła zabytkowe, wrażliwe na zmiany temperatury elementy wyposażenia kościoła.

• Korzystny, pionowy rozkład temperatury w świątyni (niewielki ujemny gradient) t.j. utrzymywanie się podwyższonej temperatury w pobliżu podłogi (a nie przy suficie - jak przy ogrzewaniu konwekcyjnym). Ta właściwość skutkuje brakiem ruchu mas powietrza do góry i związanych z tym zjawisk przeciągów, kurzenia, skraplania się pary wodnej na oknach i suficie.

• Proste sterowanie pracą urządzeń pozwalające na dostosowanie trybu pracy (obciążenia) systemu do bieżącego zapełnienia kościoła i temperatury zewnętrznej.

• Dobre przyjmowanie przez ludzi absorpcyjnej metody odbioru ciepła emitowanego przez reflektory ciepła TERM 2000. Jak wskazują badania techniczne i certyfikacyjne oraz doświadczenia eksploatacyjne, reflektory ciepła są zdrowe dla ludzi i ekologiczne dla środowiska.

• Uniwersalizm zastosowań i elastyczność projektowania systemu. Właściwości te pozwalają na montaż promiennikowego systemu ogrzewania w każdym z typów kościoła: drewnianym i murowanym, wysokim i niskim, tradycyjnym i współczesnym.

• Możliwość konstruowania zestawów reflektorów ciepła o szerokiej gamie mocy i konfiguracji żarników.

• Niewielki zakres i niski koszt prac montażowych systemu.

• Wysoka trwałość i niezawodność reflektorów ciepła TERM 2000 potwierdzone żywotnością żarników określaną przez firmę Philips na poziomie min. 5000 godzin pracy oraz 6 letnią gwarancją udzielaną przez producenta urządzeń. W praktyce oznacza to 15 - 25 lat bezawaryjnej eksploatacji urządzeń w kościele.

• System nie wymaga okresowych przeglądów i utrzymuje ciągłą gotowość do uruchomienia.

Atrakcyjność naszej oferty podnoszą: bezpłatne projekty wykonane przy użyciu profesjonalnego programu do projektowania ogrzewania promiennikowego, krótkie terminy dostaw, szybka i profesjonalna obsługa handlowa i techniczna, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, korzystne, ustalone indywidualnie warunki ratalnej sprzedaży urządzeń oraz opusty cenowe. Naszym atutem jest również szeroka gama oferowanych wzorów i kolorystyki urządzeń dostosowana do aranżacji wnętrza świątyni oraz możliwości finansowych parafii

UWAGA !!! JAKO JEDYNI oferujemy mikroprocesorowe sterowniki mocy - urządzenia zapewniające optymalne wykorzystanie reflektorów ciepła przy dostępie do ograniczonej mocy elektrycznej (rzędu 50 - 80% pokrycia potrzeb). Dzięki temu mocą rzędu 40kW można ogrzać powierzchnię kościoła 300 - 500m2, ograniczając przy tym znacznie wysokość stałych opłat przesyłowych.

Ogrzewanie obiektów sakralnych (w ujęciu praktycznym), Teo Term

Przykład ogrzewania obiektu sakralnego reflektorami ciepła TERM 2000

• Charakterystyka ogrzewanego obiektu: Kościół murowany jednonawowy zbudowany na planie krzyża, dobrze izolowany o powierzchni całkowitej ok. 280m2 i kubaturze ok. 2500m2. Posiada dostęp do mocy elektrycznej - 40kW

• Wymagania termiczne: Zapewnienie wiernym i służbie liturgicznej odczucia ciepła na poziomie +10oC.

• Ogrzewane powierzchnie (pomieszczenia kościoła:
  - centralna część prezbiterium (bez ołtarza głównego)
  - centralna część tarnseptu (bez pasa przylegającego do ołtarzy bocznych) - nawa - przedsionek - zakrystia - część chóru (ogrzewanie organisty) Sumaryczna powierzchnia ogrzewania kościoła - 215m2 (70% pow. całkowitej)

• Sumaryczne zapotrzebowanie na moc elektryczną:
Psu = Sog x (150 - 160 W/m2) = 32,25 - 34,4 kW = ~33,3kW a uwzględniając sprawność energetyczną urządzeń 0,9 PE = 37kW

• Proponowany zestaw reflektorów ciepła:
2 szt. RCC 060 (po 6kW każdy) - ogrzewanie transeptu (strefy II) - wys. zawieszenia 4,2 - 4,5m
4 szt. RCB 040 (po 4kW każdy) - ogrzewanie nawy (strefy III i IV) - wys. zawieszenia 3,5m
4 szt. RCA 020 (po 2kW każdy) - ogrzewanie prezbiterium (strefy I) zakrystii i przedsionka - wys. zawieszenia 2,5 - 3m
1 szt. RCA 010 z żarnikiem Stela, na statywie - ogrzewanie organisty na chórze, wysokość zawieszenia regulowana 2 - 2,5m

• Koszt zakupu reflektorów ciepła (brutto): ok. 13 000zł

• Szacunkowy koszt materiałów i prac montażowych: ok. 4 000zł.

• Koszt zwiększenia przydziału mocy (o 20kW): do 3 000zł

• Całkowity szacunkowy koszt inwestycji: do 20 000zł

• Koszty eksploatacji systemu ogrzewania. Założony czas pracy urządzeń - w niedzielę i święta - 4 godziny - w dni powszednie - 0,5 godziny Sumaryczny czas pracy systemu w sezonie grzewczym (135 dni) - 150 godzin Średnie obciążenie mocą systemu: 20kW/h Sumaryczne zużycie energii elektrycznej w sezonie grzewczym: 3 000kWh Koszty zmienne zużycia i przesyłu energii w sezonie grzewczym:
Czm = 3 000kWh x (0,40 - 0,45)* = 1 200 - 1 350 zł

• Stałe koszty (abonament i oplata przesyłowa) ok. 150zł na m-c (przez cały rok)* w zależności od ZE

Ogrzewanie obiektów sakralnych (w ujęciu praktycznym), Teo Term

Ogrzewanie obiektów sakralnych (w ujęciu praktycznym), Teo Term

 

Artykuł został dodany przez firmę